Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

8849538 Lịch sử ghi lại vào năm 1948 xã Mỹ Phong ngày nay được thành lập, có diện tích tự nhiên 3546,13 ha. Kinh tế nghèo nàn, giáo dục lạc hậu phải sử dụng đình, chùa làm nơi dạy học. Đến năm 1960 trường Tiểu học Cộng đồng Mỹ Phong ra đời chỉ có 5 phòng học giảng dạy cho học sinh trong xã. Sau ngày 30/3/1975 xã nhà hoàn toàn giải phóng, ngày 16/4/1975 trường cấp I Mỹ...

HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

VĂN NGHỆ