Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Danh sách giáo viên >

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

dsc_0135_500 Giáo viên: Trần Thị Anh Trân

Năm sinh: 01/9/1960         

ĐT:

Năm vào ngành: 1979  

Tình độ CM: ĐHSP        

Quê quán: Quy Nhơn, Bình Định

dsc_0141_500

 

Giáo viên: Phan Thị Lan

Năm sinh: 01/9/1960         

ĐT:

Năm vào ngành: 1978 

Tình độ CM: THSP        

Quê quán: Mỹ Thắng, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0110_500

 

Giáo viên: Lương Ngọc Cang

Năm sinh: 01/10/1960         

ĐT:

Năm vào ngành: 1980  

Tình độ CM: ĐHSP        

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0094_500

 

Giáo viên: Phạm Thị Xuân

Năm sinh: 15/8/1961         

ĐT:

Năm vào ngành: 1982

Tình độ CM: CĐSP        

Quê quán: Tuy Phước, Bình Định

 

 

Giáo viên: Nguyễn Ý

Năm sinh: 20/10/1961         

ĐT:

Năm vào ngành:  1978 

Tình độ CM: THSP        

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0120_500

 

Giáo viên: Lương Văn Minh

Năm sinh:09/5/1962            

ĐT:

Năm vào ngành: 1981   

Tình độ CM: ĐHSP        

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

mai_hoa_1_500

 

Giáo viên: Châu Thị Mai Hoa

Năm sinh: 14/12/1963         

ĐT:

Năm vào ngành:   1982

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Quy Nhơn, Bình Định

dsc_0134_500

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Vân

Năm sinh: 02/10/1964         

ĐT:

Năm vào ngành:   1984

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Quy Nhơn, Bình Định

 dsc_0092_500  

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàng

Năm sinh: 12/01/1967         

ĐT:

Năm vào ngành:   1986

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

kim_linh_1_500  

Giáo viên: Trần Thị Kim Linh

Năm sinh: 06/5/1967         

ĐT:

Năm vào ngành:   1987

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Lộc, Phù Mỹ, Bình Định

kim_nh_1_500  

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Ánh

Năm sinh: 19/6/1967      

ĐT:

Năm vào ngành:   1986

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0137_500

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân Hương

Năm sinh: 20/7/1967         

ĐT:

Năm vào ngành:   1986

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0101_500

 

Giáo viên: Đặng Văn Xuân

Năm sinh: 20/10/1967         

ĐT:

Năm vào ngành:   1986

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc04786_500  

Giáo viên: Nguyễn Thị Nhành

Năm sinh: 28/3/1968         

ĐT:

Năm vào ngành:   1996

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0087_500  

Giáo viên: Nguyễn Thị Hậu

Năm sinh: 16/12/1968         

ĐT:

Năm vào ngành:   1989

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0121_500

 

Giáo viên: Nguyễn Văn Thỉnh

Năm sinh: 10/12/1969         

ĐT:

Năm vào ngành:   1989

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

 
dsc_0114_500

 

Giáo viên: Trần Văn Diệu

Năm sinh: 10/8/1969      

ĐT:

Năm vào ngành:   1991

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

 
dsc_0128_500  

Giáo viên: Nguyễn Văn Hòa

Năm sinh: 20/9/1970         

ĐT:

Năm vào ngành:   1996

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0124_500

 

Giáo viên: Thái Văn Thắng

Năm sinh: 04/02/1970         

ĐT:

Năm vào ngành:   1996

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

 
dsc_0109_500

 

Giáo viên: Hà Văn Đức

Năm sinh: 28/4/1971         

ĐT:

Năm vào ngành:   1988

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

 
dsc_0116_500

 

Giáo viên: Nguyễn Thành Nhiệm

Năm sinh: 22/5/1972         

ĐT:

Năm vào ngành:   1992

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0123_500

 

Giáo viên: Lương Đức Quyền

Năm sinh: 20/01/1972         

ĐT:

Năm vào ngành:   1992

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0148_500

 

Giáo viên: Phan Thị Minh Thảo

Năm sinh: 28/9/1975         

ĐT:

Năm vào ngành:   1994

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0143_500

 

Giáo viên: Lê Thị Thu Hà

Năm sinh: 10/9/1976         

ĐT:

Năm vào ngành:   2000

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: An Nhơn, Bình Định

dsc_0112_500

 

Giáo viên: Huỳnh Ngọc Thịnh

Năm sinh: 20/10/1978         

ĐT:

Năm vào ngành:   2000

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

 

dsc_0129_500

 

Giáo viên: Cáp Thị Thanh Thúy

Năm sinh: 02/3/1979         

ĐT:

Năm vào ngành:   2007

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Hòa, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0117_500

 

Giáo viên: Võ Văn Dương

Năm sinh: 25/8/1980         

ĐT:

Năm vào ngành:   2003

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0127_500

 

Giáo viên: Nguyễn Thanh Long

Năm sinh: 20/8/1980         

ĐT:

Năm vào ngành:   2001

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0151_500

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Năm sinh: 16/12/1981         

ĐT:

Năm vào ngành:   2003

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định

lin_1_500

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Liên

Năm sinh: 25/9/1981         

ĐT:

Năm vào ngành:   2002

Tình độ CM: ĐHSP

Quê quán: Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0158_500 

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Năm sinh: 10/3/1983         

ĐT:

Năm vào ngành:  2005

Tình độ CM: ĐH Âm nhạc

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0097_500 

 

Giáo viên: Nguyễn Thị Hương Duyên

Năm sinh: 04/11/1985         

ĐT:

Năm vào ngành:   2006

Tình độ CM: ĐH Mỹ Thuật

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0162_500

 

Giáo viên: Thái Ngọc Tường

Năm sinh: 20/8/1985         

ĐT:

Năm vào ngành:   2007

Tình độ CM: CĐTD

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0160_500 

 

Giáo viên TPTĐ: Nguyễn Duy Hòa

Năm sinh: 13/9/1986         

ĐT:

Năm vào ngành:   2011

Tình độ CM: CĐ Thể Dục

Quê quán: Mỹ Cát, Phù Mỹ, Bình Định

dsc_0153_500 

 

Giáo viên: Lê Thị Hồng Hảo

Năm sinh: 01/4/1987         

ĐT:

Năm vào ngành:   2009

Tình độ CM: CĐ Anh văn

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

 
dsc_0145_500

 

Giáo viên: Dương Thị Hoài Phương

Năm sinh: 17/02/1987         

ĐT:

Năm vào ngành:   2007

Tình độ CM: TC Tin học

Quê quán: Mỹ Phong, Phù Mỹ, Bình Định

   
   
   
   
   
 loan1_500  

Thư viện: Nguyễn Thị Loan

Năm sinh:14/01/198

ĐT:

Năm vào ngành:   2010

Tình độ CM: TC Thư viện

Quê quán: Thanh Hóa 

   
   
   

 


Nhắn tin cho tác giả
Dương Văn Minh @ 14:53 06/02/2014
Số lượt xem: 711
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

VĂN NGHỆ