Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

NỘI DUNG DẠY TÍCH HỢP TN,MT,BĐ CÁC MÔN CẤP TIỂU HỌC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Minh
Ngày gửi: 14h:13' 06-04-2013
Dung lượng: 378.0 KB
Số lượt tải: 4606
Số lượt thích: 1 người (Bùi Huyền Trng)
NỘI DUNG DẠY TÍCH HỢP
GIÁO DỤC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG BIỂN, HẢI ĐẢO
TRONG MỘT SỐ MÔN HỌC Ở TIỂU HỌC

MÔN ĐẠO ĐỨC.
A. Mục tiêu – Hình thức – Phương pháp và Mức độ tích hợp:
Mục tiêu:
- Giáo dục tài nguyên, môi trường biển hải đảo trong môn đạo đức nhằm giúp HS bước đầu nhận thức vai trò, ý nghĩa to lớn của tài nguyên, môi trường biển, hải đảo đối với công cuộc phát triển quê hương đất nước và cuộc sống con người;
- Hình thành và phát triển các em thái độ, hành vi và tình yêu biển đảo của quê hương, đất nước;
- Biết quan tâm tới môi trường xung quanh, sống hòa hợp với thiên nhiên;
- Tích cực tham gia các hoạt động tài nguyên, môi trường biển, hải đảo ở lớp, trường và địa phương phù hợp với lứa tuổi.
Phương pháp và hình thức giáo dục tài nguyên, môi trường biển, hải đảo qua môn Đạo đức:
- Dạy học tích hợp GDTNMTBĐ qua môn Đạo đức cần theo hướng tiếp cận giáo dục quyền trẻ em và giáo dục kỹ năng sống;
- Cần phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của HS qua các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp như trò chơi, thảo luận nhóm, đóng vai…chú trọng tổ chức dạy học gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày của các em.
Mức độ tích hợp giáo dục TN,MTBĐ qua môn Đạo đức:
Tích hợp ở mức độ toàn phần;
Tích hợp ở mức độ bộ phận;
Tích hợp ở mức độ liên hệ.
B. Hướng dẫn khai thác nội dung tích hợp TNMTBĐ qua môn Đạo đức:
LỚP 1:
- Giáo dục cho các em tự hào là người Việt Nam; yêu tổ quốc, yêu biển, hải đảo Việt Nam.
- Giáo dục cho các em lòng yêu quý, gần gũi với thiên nhiên biển, hải đảo, ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo qua các hành vi, thái độ ứng xử với môi trường và bảo vệ các loài cây và hoa.
Cụ thể:
Tên bài dạy
Nội dung tích hợp
Mức độ tích hợpĐịa phương có biển, đảo
Địa phương không có biển, đảo

Bài 6: Nghiêm trang khi chào cờ
- Tự hào là người Việt Nam;
- Yêu tổ quốc, biển, hải đảo Việt Nam
Liên hệ
Liên hệ

Bài 14: Bảo vệ cây và hoa nơi công cộng
- Chăm sóc, bảo vệ cây và hoa ở các vùng biển, hải đảo quê hương
Bộ phận
Liên hệ

LỚP 2:
- Giáo dục cho các em biết biển, đảo Việt Nam có nhiều loài vật (trên cạn và dưới biển) có ích và quý hiếm trên thế giới.
- Bảo vệ các loài vật có ích, quý hiếm sống trên biển, hải đảo là giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo.
Cụ thể:
Bài dạy
Nội dung tích hợp
Mức độ tích hợpĐịa phương có biển, đảo
Địa phương không có biển, đảo

Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích
- Bảo vệ các loài vật có ích, quý hiếm trên các vùng biển, đảo Việt Nam (Cát Bà, Cô Tô, Côn Đảo…) là giữ gìn bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo.
- Thực hiện bảo vệ các loài vật có ích, quý hiếm trên các vùng biển, đảo.
Toàn phần
Liên hệ


LỚP 3
- Giáo dục cho các em ý thức và tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, đảo do nhà trường, lớp tổ chức.
- Giáo dục HS biết và hiểu nước và cây trồng đặc biệt quan trọng đối với các hải đảo. Vì vậy, tham gia bảo vệ, chăm sóc cây trồng là góp phần giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo.

Cụ thể:
Bài dạy
Nội dung tích hợp
Mức độ tích hợpĐịa phương có biển, đảo
Địa phương không có biển, đảo

Bài 6: Tích cực tham gia việc lớp, việc trường
Tham gia các hoạt động giáo dục tài nguyên, môi trường biển, đảo phù hợp với lứa tuổi ở lớp, ở trường.
Bộ phận
Liên hệ

Bài 13: Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
- Nước ngọt là nguồn tài nguyên quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với cuộc sống và phát triển kinh tế vùng biển, đảo.
- Tuyên truyền mọi người giữ gìn, tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước vùng biển, đảo.
Bộ phận
Liên hệ

Bài 14: Chăm sóc cây trồng vật nuôi
- Cây trồng, vật nuôi là nguồn sống quý giá của con
 
Gửi ý kiến

HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

VĂN NGHỆ