Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Hoạt động ngoại khóa

11441411 HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2015-2016
Thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016, bộ phận chuyên môn Trường Tiểu học Mỹ Phong tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường. Hội thi diễn ra từ ngày 02/12/2015 đến ngày 12 tháng 12 năm 2015. Tham gia hội thi lần này có 14 giáo viên, trong đó có 9 giáo viên chủ nhiệm và 5 giáo viên dạy các môn học. ...

HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

VĂN NGHỆ