Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014

Hiệu trường Trường Tiểu học Mỹ Phong Thông báo cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tham gia học chính trị đầu năm học 2013 - 2014 Địa điểm: Hội trường Trường Tiểu học Bình Dương Thời gian: Ngày 12 và 13/8/2013 (Khai mạc lớp học lúc 7 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2013. Lưu ý: Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường có mặt tại hội trường Trường Tiểu học Bình Dương lúc 6 giờ 45 phút...

HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

VĂN NGHỆ