Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚP 5 NĂM HỌC 2012 - 2013

Lớp 5A TT Họ và tên Năm sinh Nữ Con ông (bà) Địa chỉ 01 Nguyễn T.Ngọc Ánh 09/02/2002 x Nguyễn Tấn Thuận 3/2 02...

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚP 4 NĂM HỌC 2012 - 2013

Lớp 4A TT Họ và tên Năm sinh Nữ Con ông (bà) Địa chỉ 1 Nguyễn Thị Tú An 11/05/2003 x Nguyễn Văn Chức Đ.Nhông 2 Nguyễn Thị Ca 20/02/2003 x Nguyễn Văn Tri V.Trường 3 Đoàn Thị Mỹ Dung 25/02/2003 x Đoàn Minh Long V. Bình...

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚP 3 NĂM HỌC 2012 - 2013

Lớp 3A TT Họ và tên Năm sinh Nữ Con ông (bà) Địa chỉ 1 Nguyễn Hữu Chí 01-01-2004 Nguyễn Văn Cu 13/2 2 Trần Thị Mỹ Diễm 08-08-2004 x ...

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚP 2 NĂM HỌC 2012 - 2013

Lớp 2A TT Họ và tên Năm sinh Nữ Con ông (bà) Địa chỉ 1 Nguyễn Trần Như Ái 15/08/2005 x Nguyễn Văn Bình 6/2 2 Đỗ Thanh Anh...

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI LỚP 1 NĂM HỌC 2012 - 2013

Lớp 1A TT Họ và tên Năm sinh Nữ Con ông (bà) Địa chỉ 1 Hà Minh Nam Bắc 10/09/2006 Hà Văn Chung VT Đông 2 Hà Minh...

HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

VĂN NGHỆ