Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TỔ 2

TT Họ và tên Năm sinh TĐCM Nhiệm vụ chính Kiêm nhiệm GVDG Cấp ĐV 01 Châu Thị Mai Hoa 14/12/1963 ĐHSP 2A T.Trưởng 2 Huyện 02 Trần Thị Kim Linh 06/05/1967 ĐHSP 2B Trường 05/01/08 03 Cáp Thị Thanh Thúy 02/03/1979 ...

TỔ 1

TT Họ và tên Năm sinh TĐCM Nhiệm vụ chính Kiêm nhiệm GVDG Đảng viên 1 Nguyễn Thị Mỹ Vân ...

TỔ 3

TT Họ và tên Năm sinh TĐCM Nhiệm vụ chính Kiêm nhiệm GVDG Cấp ĐV 24 Nguyễn Thị Xuân Hương 20/07/1967 ĐHSP 3A T.Trưởng 3 Huyện 25 Lê Thị Thu Hà 10/09/1976 ĐHSP 3B Huyện 26 Nguyễn Văn Thỉnh 10/12/1969 ĐHSP ...

TỔ 5

TT Họ và tên Năm sinh TĐCM Nhiệm vụ chính Kiêm nhiệm GVDG Cấp ĐV 38 Lương Đức Quyền 20/01/1972 ĐHSP 5A T.Trưởng 5 Huyện 05/01/07 39 Trần Văn Diệu 10/08/1969 ĐHSP 5B Trường 40 Lương Văn Minh 09/05/1962 ĐHSP ...

TỔ 4

TT Họ và tên Năm sinh TĐCM Nhiệm vụ chính Kiêm nhiệm GVDG Cấp ĐV 24 Nguyễn Thị Xuân Hương 20/07/1967 ĐHSP 3A T.Trưởng 3 Huyện 25 Lê Thị Thu Hà 10/09/1976 ĐHSP 3B Huyện 26 Nguyễn Văn Thỉnh 10/12/1969 ĐHSP ...

HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG

VĂN NGHỆ